δαμαλιδογόνος


δαμαλιδογόνος
-ο
όποιος παράγει ή συντελεί στην παραγωγή δαμαλείου ύλης («δαμαλιδογόνος ουσία»).
[ΕΤΥΜΟΛ. < δαμαλίς (-ίδος) + -γονος < γίγνομαι. Η λ. μαρτυρείται στην εφημερίδα Φάρος της Μακεδονίας].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.